Klik hieronder op de afbeelding om naar de kavels te gaan

Spelregels verkoop kavels op Het Eiland

Inschrijving voor verloting kavels op Het Eiland
De kavels op Het Eiland in Reeve worden door middel van verloting toegewezen. Uiterlijk 12 mei 2021 voor 12.00 uur moet je ingevulde inschrijfformulier voor de verloting van de kavels bij ons binnen zijn op het mailadres reeve@kampen.nl

Als je mee wilt doen aan de verloting voor de kavels op Het Eiland in Reeve is het belangrijk dat je op tijd het inschrijfformulier mailt naar reeve@kampen.nl. Daarnaast is er de voorwaarde dat de inschrijfvergoeding à € 1.000,- uiterlijk op 12 mei 2021 12.00 uur op het bankrekeningnummer van de VOF Reeve-Kampen staat.

VOF Reeve-Kampen
IBAN: NL50RABO0355949385
Onder vermelding van “verloting kavels Eiland Reeve”
Let op: zorg ervoor dat bij het overmaken van het bedrag je naam correspondeert met de naam op het inschrijfformulier dat je mailt.

Als het inschrijfformulier en de inschrijfvergoeding voor 12 mei 2021 12.00 uur door ons is ontvangen, dan krijg je van ons een bevestigingsmail met een nummer. Dit is het nummer waarmee je meedoet aan de verloting van de kavels.

Let op: inschrijven voor de verloting van de kavels op het Eiland mag met 1 huishouden. Dit betekent dat je je niet twee keer in mag schrijven, terwijl je samen een huishouding voert. Als een dubbele inschrijving tijdens het proces van verloting wordt geconstateerd, ben je je inschrijfvergoeding kwijt en wordt je uitgesloten van deelname aan de verloting van de kavels.

Voor inschrijvers voor de verloting van de 2-onder-1-kap-kavels geldt dat de bouwer en de medebouwer zich inschrijven om mee te doen met de verloting. Dit betekent dat de beide huishoudens zich inschrijven en ook twee keer het bedrag van € 1.000,- betalen.

Meerdere voorkeuren opgeven
Op het inschrijfformulier is het mogelijk om meerdere voorkeuren op te geven. Dit doe je door je favoriete kavel op nummer 1 te zetten, je tweede favoriete kavel op nummer 2 en zo verder. Dit betekent niet dat je de hele lijst met voorkeuren in moet vullen. Als er bijvoorbeeld maar 4 kavels voldoen aan jouw eisen en mogelijkheden, dan geef je die voorkeuren aan en dan vul je de rest niet in. Je wilt tenslotte niet dat je een kavel toegewezen krijgt, die je eigenlijk niet wilt.

Medebouwer voor een 2-onder-1-kapwoning
Voor de 2-onder-1-kapwoningen moet je je aanmelden met een medebouwer. Als je geen medebouwer hebt, dan kun je je aanmelden bij mevrouw Van Dam (a.vandam@kampen.nl). Zij houdt een lijst bij met zoekenden naar een medebouwer en stelt die lijst op verzoek beschikbaar. Als je je voor die lijst aanmeldt, dan geef je automatisch toestemming dat de lijst verstrekt wordt aan andere ‘zoekenden’.

Verloting
Op 17 mei 2021 vanaf 13.00 uur zal de verloting van de kavels plaatsvinden. Deze verloting wordt verzorgd door de notaris en er is een mogelijkheid om dit online live te volgen. De link hiervoor komt in de bevestigingsmail van deelname aan de loting te staan.

Als eerste worden de kavels voor tweekappers verloot en daarna de kavels voor de vrijstaande woningen. Als je je voor beide categorieën hebt ingeschreven en je wordt ingeloot voor een tweekapper, dan vervalt je inschrijving voor een vrijstaande woning. Hiermee wordt voorkomen dat ‘koppels’ uit elkaar vallen.

De uitslag van deze verloting zal na afloop zo snel mogelijk aan je bekend gemaakt worden. Je krijgt dan ook het proces verbaal van de notaris toegestuurd, waarin je jouw eigen inschrijfnummer kunt vinden.

Ingeloot – uitgeloot of je besluit zelf om niet verder te gaan met de optie
Als je ingeloot bent voor een kavel, dan geldt het betaalde bedrag van € 1.000,- als optie-/reserveringsvergoeding. Dit bedrag wordt verrekend bij de overdracht van de kavel bij de notaris.
Word je uitgeloot voor een kavel, dan krijg je het bedrag binnen 2 weken weer teruggestort op je bankrekening.
Besluit je, om wat voor reden dan ook, na toewijzing van de kavel tussentijds de kavel niet te kopen, dan heb je geen recht op terugbetaling van het bedrag en vervalt het volledige bedrag aan de VOF Reeve-Kampen.

Optieperiode
Na 17 mei 2021 weet je of je een optie hebt op een kavel op Het Eiland en start de optieperiode. Deze periode loopt tot 1 december 2021. Dit betekent dat je tot deze datum de tijd hebt om je woning te ontwerpen en voor te leggen aan het toetsteam. In dit toetsteam nemen vertegenwoordigers deel van de Welstandscommissie en stedenbouw.
Het toetsteam is er om je te ondersteunen tijdens het proces van het ontwerpen van je woning. In deze optieperiode worden diverse momenten ingepland, zodat je het ontwerp van je woning kunt voorleggen en bespreken. Zo kun je voor 1 december 2021 je definitieve ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan het toetsteam.

Een goedgekeurd ontwerp en dan?
Als het toetsteam groen licht geeft op het ontwerp, kan de koopovereenkomst voor jouw kavel getekend worden. Deze optieperiode loopt ook tot 1 december 2021. Voor die datum geef je dus aan of je de kavel wilt kopen of niet. Als je besluit te kopen, wordt de koopovereenkomst opgemaakt en toegestuurd.

Op het moment dat de koopovereenkomst getekend is, kun je een omgevingsvergunning gaan aanvragen. De behandeling van een reguliere aanvraag duurt ongeveer 8 weken (op voorwaarde dat de aanvraag compleet is bij indiening). De behandeling kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als er een vrijstelling verleend moet worden, dan kan deze periode langer worden. Als de omgevingsvergunning verleend is, moet deze nog 6 weken ter inzage liggen, voordat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Met een onherroepelijke omgevingsvergunning, de getekende koopovereenkomst en eventuele hypotheek of andere financiering, kan de overdracht worden geregeld bij de notaris. De grond wordt dan op jouw naam gezet. Vanaf dat moment kan er gestart worden met bouwen.

Tot 1 april 2022 heb je de tijd om je kavel zonder rente over te laten dragen bij de notaris op jouw naam. Is het 1 april 2022 en je hebt dat nog niet gedaan, dan zal er een rente van 2,75% op jaarbasis over de koopsom van de grond in rekening gebracht gaan worden.

Bewoningsplicht
Let op: bij de aankoop van een kavel wordt in de koopovereenkomst de verplichting opgenomen dat de koper de te bouwen woning gedurende 3 jaar zelf bewoont.

Procedure verkoop projectmatige woningen

De procedure rondom de toewijzing van de projectmatige woningen is te vinden op de projectwebsite van Reeve