Beeldkwaliteitsplannen Reeve

Per deelgebied in Reeve worden beeldkwaliteitsplannen opgesteld. In de beeldkwaliteitsplannen is omschreven aan welke beeldkwaliteit de woningen in dat deelgebied moeten voldoen. Dit om ervoor te zorgen dat de uitgangspunten van Reeve in de architectuur terugkomen en dat al deze deelgebieden met diverse woningen toch familie van elkaar zijn.

De beeldkwaliteitsplannen Dorpskern en Het Eiland

Beeldkwaliteitsplan Dorpskern
Beeldkwaliteitsplan Het Eiland

De beeldkwaliteitsplannen De Erven

(Deze beeldkwaliteitsplannen zijn nog niet vastgesteld en worden nog ter inzage gelegd)

Beeldkwaliteitsplan De Erven
Beeldkwaliteitsplan De Werven
Beeldkwaliteitsplan Het Haveneiland