FAQ - Veel gestelde vragen

Vragen over het gebied

Wat wordt de sfeer van het gebied?


Er is door de gemeenteraad van Kampen een beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen voor Reeve met de volgende acht kernwaarden opgesteld:

  • Wonen met een dorpse uitstraling – we zijn een eigentijds dorp met een duidelijk dorps karakter.
  • Dorpskern met een icoon – we creëren een dorpskern met een icoon waarin en waar omheen passende voorzieningen zich kunnen vestigen.
  • Wonen met water – we zien water en zijn groene oevers als kwaliteitsdrager van het nieuwe dorp.
  • Wonen op de klimaatdijk - we durven uniek te zijn door de klimaatdijk en woning in elkaar op te laten gaan.
  • Recreatief lint – we faciliteren het recreatief lint langs de klimaatdijk dat Kampen met Reeve met elkaar verbindt.
  • Duurzaamheid - we zijn groen, bijna energieneutraal en gezond.
  • Flexibiliteit - we zijn flexibel en ontvankelijk voor toekomstige nieuwe vragen of inzichten.
  • Architectonische uitstraling – we zijn divers en vormen een duidelijke familie in eigentijdse en innovatieve beeldkwaliteit.

  • Bekijk hier het volledige beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen.

Op basis van het beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen zijn twee beeldkwaliteitsplannen uitgewerkt en vastgesteld: beeldkwaliteitsplan Het Eiland en beeldkwaliteitsplan Dorpskern.

 

Soorten woningen

Wat voor soort woningen zijn er gepland in Reeve?

In het stedenbouwkundig plan is een ruime differentiatie aan woningen opgenomen. Dus echt een mix van woningtypen. Rijtjes, twee-onder-een-kap, vrijstaand. Variërend van goedkoop, middelduur en duur. Ook zullen er wat huurwoningen gebouwd worden.

 

Duurzaamheid

Hoe zit het met energie en duurzaamheid in Reeve?

Reeve wordt aardgasloos en all- electric. Dit wil zeggen dat niet gekozen wordt voor (individuele) biomassaketels, maar voor (bodem) warmtepompen.

En hoe zit het met het aanleggen van glasvezel in Reeve?

Dit wordt bij de aanleg van de nutsvoorzieningen in Reeve meteen mee-aangelegd

 

Bereikbaarheid Reeve via het water

Is Reeve bereikbaar met een boot?

Reeve wordt gebouwd aan het Reevediep. Door deze ligging biedt de ontwikkeling unieke kansen voor pleziervaart. In Reeve zijn brede en diepe watergangen gepland, deze worden door middel van een sluis met het Reevediep verbonden. Daardoor is een groot deel van de toekomstige kavels in Reeve te bereiken per boot. Ook worden er bij een deel van de woningen aanlegmogelijkheden gerealiseerd.

Hoe zit met boten in Reeve voor bewoners van Reeve die straks niet aan het water wonen in Reeve?

Er komen in Reeve insteekhaventjes waar een aantal bootjes kunnen liggen voor woningen die niet direct aan het water liggen. Buiten de sluis is een grotere jachthaven gepland waar boten van bewoners en passanten kunnen aanmeren.

De planning is dat de sluis in Reeve voor het vaarseizoen van 2023 operationeel is.

Kun je met een brede boot bij je woning aan het water op het Eiland komen?

Ja, dat is mogelijk, de brug en sluis hebben een vrije doorvaart van 8,5 meter tussen de geleidewerken.

 

Bereikbaarheid Reeve via het openbaar vervoer

Is er openbaar vervoer in de omgeving?

Station Kampen-Zuid is op 5 auto-minuten van Reeve gelegen. Dit NS Station aan het Burgemeester van Tuinenplein is een snelle Sprinter-verbinding tussen Amsterdam Centraal, Lelystad Centrum en Zwolle. Kampen heeft meerdere buslijnen die Kampen en de omliggende gemeenten met elkaar verbinden.

 

Overige informatie

Waar komt de naam Reeve eigenlijk vandaan?

Vroeger liep er van Kampen naar het IJsselmeer een rivier met de naam Reeve.

Waar vind ik informatie over het bestemmingsplan Reeve?

Via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zijn er in de directe omgeving al voorzieningen zoals winkels en horeca aanwezig?

In het Stationskwartier is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd met o.a een grote supermarkt.

Het geluid van het spoor bij Reeve, wordt daar wat aan gedaan?

Er wordt een geluidsscherm geplaatst langs het spoor. De planning is dat dit scherm uiterlijk eind 2023 gerealiseerd is.

 

Vragen rondom de verkoop van de 50 kavels op het eiland

Beeldkwaliteitsplan Eiland In het beeldkwaliteitsplan Eiland staat dat toepassen van uitlogende producten zoals lood, zink, teer etc niet toegestaan zijn. De trasramen: mogen deze dus niet geteerd worden; met wat dan wel?

Trasraam door middel van baksteen (hardere steensoort bijvoorbeeld)

De aansluitingen tussen dak en gevel: mogen daar geen loodflappen worden toegepast; wat dan wel?

Lood is niet uitgesloten, maar er zijn ook milieuvriendelijkere alternatieven op de markt. In het beeldkwaliteitsplan willen we vooral sturen op bewustzijn en duurzaam materiaalgebruik. Dus je hebt ook zelf keuzevrijheid in het aandragen van alternatieven / mogelijkheden.

De dakgoten: mogen deze niet van zink zijn; wat dan wel?

Het beeldkwaliteitsplan geeft aan: geen onbehandeld zink. In het beeldkwaliteitsplan willen we vooral sturen op bewustzijn en duurzaam materiaalgebruik. Dus je hebt ook zelf keuzevrijheid in het aandragen van alternatieven / mogelijkheden.

Platte daken: mogen daar geen bitumen (= teer) worden toegepast; wat dan wel?

Bitumen kunnen we niet verbieden, maar ook PVC of EPDM is mogelijk. Uiteraard is het toepassen van een groendak het meest optimaal .

 

Kavels aan het water op het Eiland  Veel kavels voorzien in de mogelijkheid van een aanlegsteiger. Wordt daarbij rekening gehouden met:

De lengte van de schepen?

Bij de vrije kavels aan het water hoort een steiger. Er zit geen maximum aan de lengte van een boot, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat de lengte  van de aan te leggen boot groter is dan de breedte van de kavel. Voor deze grotere boten is er de mogelijkheid om in de jachthaven van Reeve te liggen.

De diepgang voor de schepen?

De diepgang is niet overal gelijk, maar over het algemeen zijn de brede watergangen 2,5 meter diep. De vaargeul in de diepe watergangen wordt ontgraven op -3.85 m1 NAP. Bij een zomerpeil van -0.85 m1 NAP geeft dat 2,50 m1 waterdiepte. Afhankelijk van de gekozen damwandconstructie wordt het bij een deel van de kavels ook mogelijk om met die diepgang aan te leggen. Bij de overige kavels is de waterdiepte aan de kavel minimaal 1 meter. Bij natuurlijke taluds loopt het onderwatertalud door in het water waardoor er langs de randen minder diepgang is.

De doorvaarhoogte van de schepen?

Om in Reeve te komen achter de klimaatdijk moet je door een sluis met de boot. Dus daar is geen maximum doorvaarhoogte van toepassing. Ook komt er een beweegbare brug in Reeve, waar een maximale doorvaarhoogte ook niet van toepassing is.

De stroming in het water, waardoor algengroei en waterplanten worden tegengegaan?

Het water in Reeve is straks dmv de sluis verbonden met het Reevediep, dus het water in Reeve wordt geen stilstaand water. Bij de sluis komt een inlaat en aan de oostkant komt een gemaal om de doorstroming te bewerkstelligen.  

Wie is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en de toegankelijkheid voor schepen? Is de waterhoogte constant of beweegt deze mee met het IJsselmeer (m.a.w. blijft de Roggebotsluis bestaan op langere termijn)?

Door de komst van de Reevedam zal op termijn de Roggebotsluis verwijderd worden en als laatste de oude dijk bij de IJssel. Dan treedt het volledige systeem in werking. Dit betekent dat bij hoogwater meer water in het Reevediep zal staan. Hier is het Reevediep ook voor aangelegd. Dus de waterhoogte in het Reevediep is dan niet constant. Door een sluis te bouwen in de klimaatdijk zal de waterhoogte in Reeve min of meer constant blijven. Verder is het waterschap verantwoordelijk voor de waterkwaliteit.  

Voor wie is de rekening voor de aanleg van de steiger? En wie is (financieel) verantwoordelijk voor het onderhoud van de steiger?

De steiger aan de vrije kavels wordt bij de bouwrijpe grond opgeleverd. Het beheer, onderhoud en eigendom is in de toekomst voor de kaveleigenaar.

 

Regels uit het bestemmingsplan voor Het Eiland in Reeve  

De minimale diepte van de voortuin is 2 meter. De minimale afstand van woning tot waterlijn is 8 meter.

Wat is de minimale afstand van het bebouwde tot de erfgrens naar de buren / tot de waterlijn aan de zijgevel (in geval van een hoekkavel)

Dit is 3 meter. Nadere informatie per kavel is vanaf 30 maart te vinden op de website via de kavelpaspoorten

Telt bij deze bepalingen ook een eventuele veranda mee?

Een veranda is te typeren als een bijbehorend bouwwerk aan het hoofdgebouw en dit valt buiten de bepalingen en kan vergunningsvrij gebouwd worden in het zogenaamde achtererfgebied (rekening houdend met de gewenste beeldkwaliteit, zoals omschreven in het beeldkwaliteitsplan).  

 

2-onder-1-kapwoningen vrije kavels

Moet je met iemand samen een 2-onder-1-kap-woning ontwerpen, bouwen?

Het is de bedoeling dat je een medebouwer hebt en samen mee gaat doen met de loting. Voor wie het niet lukt om een medebouwer te vinden, houden we een lijst bij met zoekenden voor medebouwers. Zo kun je met elkaar in contact komen.

Prijs van de kavels op het Eiland Wat is de prijs van een kavel in Reeve?

De prijzen voor de eerste 50 kavels op het Eiland, die in verkoop gaan op 30 maart 2021, zijn bekend. Klik hier voor meer informatie over de prijzen.

 

Woonarken in Reeve

Komen er nog wel plekken voor woonarken in Reeve?

Er komen plekken voor woonarken in Reeve. Dit zal iets later in de tijd worden. Vanaf de start van het vaarseizoen 2023 is de planning dat de sluis operationeel is. Zolang dat nog niet het geval is, kunnen de woonarken nog niet het gebied in. Dus die plekken komen er zeker, maar iets later in de tijd dus.

 

De eerste drie te ontwikkelen deelgebieden in Reeve

Er wordt gestart met Reeve in 3 deelgebieden: Het Eiland, de Dorpskern en De Werven (het cluster op de klimaatdijk). Daarna volgen er meer gebieden in Reeve.

Als eerste starten we met de verkoop van 50 kavels op Het Eiland. Daarna volgt rond de zomer van 2021 de start verkoop van het eerste deelgebied met projectmatige woningen, daarna weer een deelgebied en zo verder.

Het Eiland bestaat voor het grootste gedeelte uit vrije kavels met een aantal projectmatige woningen.

De dorpskern bestaat voor het grootste gedeelte uit projectmatige bouw, maar er zullen ook een aantal vrije kavels zijn.

De Werven (het cluster op de klimaatdijk) wordt projectmatig gebouwd.